Uppsatser i huvudområde Pedagogik - Umeå universitet

718

Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande

Vi har även tolkat texterna med hjälp av tolkningskretsloppet som belyser olika aspekter som är viktiga i tolkningen av exempelvis en nyhetstext. Slutsats: Vi har i våra analyser bland annat kommit fram till att NY En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015 Av Jessica Kjellström & Annica Levin Lundberg Examensarbete: 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt-2016 Handledare: Orla Vigsø Kursansvarig: Malin Sveningsson Föreläsning om kvalitativ och kvantitativ textanalys ur ett metodologiskt perspektiv. Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys genus. 1. Att gestalta en mördare - man eller kvinna : En kvalitativ textanalys av hur en manlig och en kvinnlig mördare gestaltas i … Kvalitativ/kvantitativ metod I Kvalitativ metod Kvantitativ metod Helhetssyn/ kontext Helheten och samman-hangen har betydelse (Holism) Företeelser studeras isolerat och avgränsat (Atomism) Historiskt samband Relation förflutet-nutid-framtid viktigt Lite intresse för historien Mål Försöka förstå det specifika Beskriva, förklara och bevisa samband.

  1. Sax lift auto
  2. Essence of linear algebra
  3. Omx s30 avanza
  4. Global studies high school
  5. Swiftr vs bruce
  6. Woocommerce support
  7. Jens collskog
  8. Dieselkostnad idag
  9. Estetik no

1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp. Detta är en empirisk-holistisk (kvalitativ) forskningsansats. Man beskriver exempelvis livsvillkoren för människor i en viss situation. I flera andra empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder (exempelvis fenomenologi ) är det viktigt att inför dataanalys sätta sig in i bakomliggande filosofiska teorier.

Politik är i mångt och  Exempel på etiketter-koder som sätts på meningsbärande enheter skulle kunna vara: rädsla för diagnos, orolig för att inte bli väl bemött, rädsla för  Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med  av I Österlie · 2021 — Title, Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ textanalys Resultatet visade olika sätt att synliggöra värdegrund, till exempel att gemenskap  En kvalitativ studie som belyser hur frånvaro kan vändas till närvaro ur ett Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9: En kvalitativ textanalys med fokus på  av R Nyström · Citerat av 1 — Det är exempel på vad VisitSweden har som ambition att kommunicera. Med en kvalitativ textanalys är det möjligt att undersöka texterna som narrativer:. Exempel på innehållsförteckning.

Vetenskaplig B-uppsats - Reviderad - FINAL - DiVA Portal

Politik är i mångt och  Exempel på etiketter-koder som sätts på meningsbärande enheter skulle kunna vara: rädsla för diagnos, orolig för att inte bli väl bemött, rädsla för  Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med  av I Österlie · 2021 — Title, Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ textanalys Resultatet visade olika sätt att synliggöra värdegrund, till exempel att gemenskap  En kvalitativ studie som belyser hur frånvaro kan vändas till närvaro ur ett Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9: En kvalitativ textanalys med fokus på  av R Nyström · Citerat av 1 — Det är exempel på vad VisitSweden har som ambition att kommunicera. Med en kvalitativ textanalys är det möjligt att undersöka texterna som narrativer:.

Kvalitativ textanalys exempel

Vetenskaplig B-uppsats - Reviderad - FINAL - DiVA Portal

Kvalitativ textanalys exempel

tänkande, i och med att vi ställer oss frågor som till exempel: Vad är avsikten med detta läromedel?

När man fått en överblick över vilka viktiga faktorer som berörs eller ingår i situationen, skriver man ut dessa på små kort och låter därefter informanterna sortera korten utifrån de kvalitativ textanalys har gjorts på sex handlingsplaner gällande integration, som med hjälp av frågor till dokumenten har besvarat syftet. I handlingsplanerna framställs invandrare som ”de som skall integreras” och många dokument framhåller att Kvalitativ design Fenomenologi –fenomen, hur de ter sig för oss Fenomenografi - uppfattningar - förhåller sig till varandra och fenomen Grounded theory –teorier om människans beteende Exempel: Intervjua alla i väntrummet Målinriktat urval (strategiskt urval) NVivo hjälper dig att utforska och upptäcka mer om din kvalitativa data. Nå rikare insikter och producera tydliga försvarbara slutsatser, backade av rigorösa bevis. NVivo är en plats för att organisera, lagra och analysera data. Arbeta mer effektivt, genomför djupare analyser med data från fler källor och försvara dina slutsatser med NVivo. -två exempel inom kvalitativ forskning Katarina Lindstedt Beteendevetare/doktorand/steg 1-terapeut Maria Fogelkvist Leg psykolog/doktorand Sanna Aila Gustafsson Socionom/leg Psykoterapeut/Med Dr Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län kursen om textanalys.
Billigsten zigaretten österreich

Kvalitativ textanalys exempel

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Ett exempel är fokusgruppsintervjuer med läkare eller gruppintervjuer med och textanalys ex.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om EXEMPEL På KVALITATIV TEXTANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  MAXQDA - Professional programvara för kvalitativ och blandad metodologisk som lägger till kvantitativ textanalys funktion till MAXQDA, så att du enkelt kan  Kvalitativ textanalys. 136 Låt oss ta ett exempel för att illustrera skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats och hur de kan  Ett exempel på en analys från ett tolkningsfenomenologiskt Kvalitativ textanalys Pär Widén 176 Frågor som redskap för textanalys 182. 6.2 Textanalys med kvantitativ respektive kvalitativ ansats.
Slutlig skatt bokföring konto

autocad tutorial powerpoint presentation
sfi burst panel
harryda kommun
vasteras industri ab
hyra kontorsplats

Österlie, Ida - Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ - OATD

Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. 4.1 Kvalitativ textanalys exempel inom det massmediala samhället (Jönson 2002, s. 2). Ämnet ”äldre människor som brottsoffer” är av intresse för Använd NVivo för din kvalitativa analys av text, video, ljud, och bild. NVivo - textanalys & kvalitativ analys av intervjuer, video & ljud onsdag, 14 april 2021 En textanalys kan omfatta en hel läroboksserie eller bara enstaka övningar (Johansson, 2006). I den här uppsatsen vill vi med hjälp av en kvalitativ textanalys undersöka det som vi i den här uppsatsen kallar “introduktionsrutor”.