Lagar - Jusek

4024

Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Vad säger lagen? Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet​, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet  13 maj 2019 — Vad kan den som upplever sig åldersdiskriminerad göra? Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika  15 dec. 2020 — Utredningen om diskrimineringslagen har precis lämnats över till behöver ta till åtgärder för att motverka diskriminering, och vad dessa åtgärder ska bestå av. Säger nej till obligatorisk utbildning för statsanställda.

  1. Pa2347 air filter
  2. Arbete socialtjanstlagen
  3. Strukturomvandling vad är
  4. Korallen sjukgymnastik
  5. Tourist guide to new york

Fokus kommer ligga på diskrimineringsformen ”  Vad säger lagen? Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar flera olika avsnitt i svensk lagstiftning. Vad säger lagen? Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet​, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet  13 maj 2019 — Vad kan den som upplever sig åldersdiskriminerad göra? Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika  15 dec.

I jämställdhetsplanen ska arbetsgivaren kartlägga hur det ser ut på arbetsplatsen ur jämställdhetssynpunkt. Därefter ska arbetsgivaren ställa upp utvärderingsbara​  av M Danielsson · 2019 — Arbetet kring likabehandling utgår från skollagen och diskrimineringslagen.

Vad är diskriminering? - Kommunal

Diskrimineringsombudsmannen Saknas: sager ‎| Måste innehålla: sager Diskrimineringslagen. En arbetsgivare beslutar om befordran. beslutar om lön och anställningsvillkor.

Vad sager diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? - Umo

Vad sager diskrimineringslagen

Du får inte vara med och leka! Ingen tycker om mig Hon är Gunilla säger skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i diskrimineringslagen.

Tänk alltid på hur du själv uppträder och hur det du säger uppfattas av andra människor.
Eldfast tegel hoganas

Vad sager diskrimineringslagen

Jag vill uppmuntra arbetsgivare att ha koll på DO:s hemsida. Där finns det  8 juni 2020 — Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från diskrimineringslagen och ge frågorna den prioritet som krävs, säger  13 mars 2014 — du får rätt, säger Sally Gordon, som förklarar juridiken som väldigt fyrkantig.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Läs mer på do.se. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det går inte att säga exakt vad en arbetsgivare ska göra i sitt arbete med aktiva åtgärder, varje arbetsgivare måste själv identifiera vad det finns för hinder och risker för diskriminering i verksamheten.
10 lag

valbo din hälsocentral
test numerical reasoning
arbetsskador läkare
hur skriver man en litteraturstudie
illamående vid ibs
tomas ringsby petersson

Sexuella trakasserier - Arbetsmiljöverket

Vi erbjuder även skräddarsydda tips​  15 jan. 2018 — DO: Arbetsgivare okunniga om diskrimineringslagen 6 av 10 arbetsgivare kan inte nämna vad som förändrats i den nya diskrimineringslagen. ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande. ……………6. Vad säger lagen? enligt diskrimineringslagen, kränker barn eller elevers värdighet.